Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2013

babavanga
20:14
3004 192b 390
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viadarkpsy darkpsy

April 05 2013

babavanga
14:02
3504 cb1f 390
Reposted fromrivver rivver viawillid willid
babavanga
14:01
14:01
Bardzo rzadko nie myślę o niczym. Bardzo rzadko mam takie chwile, że idę sobie i nic mnie nie obchodzi, nie myślę o niczym, tylko idę lekko. Przeważnie mam w głowie wielki szum. To jest może jakaś wada albo jakaś choroba umysłowa, żeby nie potrafić czasem nie myśleć.

Edward Stachura

Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viamaryjanejanis maryjanejanis
babavanga
14:00
0327 f27a 390
Reposted fromparamaribo paramaribo viamaryjanejanis maryjanejanis
babavanga
13:59

April 04 2013

babavanga
19:14
babavanga
19:13
babavanga
19:11
3840 38da 390
Reposted fromnastygirl nastygirl viadrugs drugs
babavanga
19:03
6377 6e30 390
Reposted bydrugspsychedelicsloldrugsC10H12N2OIguuanajandryKrebszaganskygoodtimesbadtimeswrronaverschwoererwilliddarkpsyOutside-the-boxpkz451ioioooiamopheliaDelilahSwitchpsychedlixflawlessdzonythrashell99birdsakshaDshene
babavanga
15:49
2087 82f1 390
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
babavanga
14:45
P.S. Oddychaj tlenem a nie wspomnieniami.
I nie obracaj się. Nie obracaj.
— Rajstopy Hrabiny

April 03 2013

babavanga
19:01
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
babavanga
19:01
Świat jest tak psychodelicznie-pięknie-skomplikowany, że tylko na jakimś megahaju można było go sobie wymyślić.
— J.L. Wiśniewski "Na fejsie z moim synem"
babavanga
19:00

-Masz ochotę na herbatę?

- Nie, pragnę pieśni, muzyki. Pragnę miłości i piękna.

- Naprawdę nie chcesz herbaty?

— Woody Allen
18:59

Woodstock'69

Reposted frominc inc viareactivityparty reactivityparty
18:59
6237 1659 390
babavanga
18:59
babavanga
18:57
5996 cc36 390
Specter.
Reposted fromjustreit justreit viaevenflow evenflow
babavanga
18:57
8069 c5f5 390
Nets.
Reposted fromjustreit justreit viaevenflow evenflow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl